Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.5.2020

""Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje w latach 2020 - 2021" - V postępowanie"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 4439,6 2020.07.02 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_SA.270.2.5.2020 pdf 13543,5 2020.07.02 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 336,3 2020.08.05 18
Zał. nr 10_Wykaz wykonanych usług docx 17,7 2020.07.02 29
Zał. nr 11_Wykaz osób skier. do realiz zamówienia docx 21,2 2020.07.02 26
Zał. nr 12_Wykaz urządzeń docx 18,2 2020.07.02 29
Zał. nr 13_Wzór umowy doc 613,5 2020.07.02 26
Zał. nr 14.1_Identyfikator postępowania docx 12,5 2020.07.02 29
Zał. nr 14.2_Klucz publiczny asc 0,7 2020.07.02 31
Zał. nr 15_Katalog norm pdf 479,2 2020.07.02 26
Zał. nr 1_Formularz oferty doc 164,0 2020.07.02 32
Zał. nr 2_Kosztorys ofertowy xlsx 15,0 2020.07.02 29
Zał. nr 3.1_Rozmiar_prac_wg_grup_czynności xlsx 26,0 2020.07.02 28
Zał. nr 3.2_Układ_sortymentowy pdf 300,6 2020.07.02 30
Zał. nr 3.3_Zestawienie_stopni_trudności_i_współczynników_utrudnień_pozyskan pdf 220,6 2020.07.02 33
Zał. nr 3.4 _Zestawienie pozycji niedostępnych dla pozyskania maszynowego docx 13,4 2020.07.02 28
Zał. nr 3.5_Optymalna potencjalna technologia pozyskania drewna docx 150,2 2020.07.02 26
Zał. nr 3_Zadania_wg_rodzaju_prac_ xlsx 18,3 2020.07.02 24
Zał. nr 4_Standard technologii prac doc 548,5 2020.07.02 27
Zał. nr 5_Procedura odbioru prac doc 225,0 2020.07.02 26
Zał. nr 6_Wzór formularza JEDZ doc 300,0 2020.07.02 30
Zał. nr 7_Niewiążący wzór_zob.podm.trzeciego doc 155,5 2020.07.02 26
Zał. nr 8_Ośw. o gr. kapitałowej doc 154,0 2020.07.02 28
Zał. nr 9_Ośw. o braku podst. do wykluczenia doc 154,5 2020.07.02 27

Pobierz wszystkie dokumenty