Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-261/20

"Usługa dostarczania przesyłek kurierskich krajowych i zagranicznych dla potrzeb AGH - Kc-zp.272-261/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,2 2020.06.30 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 55,3 2020.06.30 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowa kalkulacja cenowa xlsx 22,8 2020.06.30 47
Wykaz zrealizowanych usług docx 25,7 2020.06.30 39
Wzór formularza oferty doc 28,0 2020.06.30 38
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,8 2020.06.30 38
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 24,8 2020.06.30 37
Wzór umowy - usługi doc 33,0 2020.06.30 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 231,9 2020.08.10 5

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 219,9 2020.08.10 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 50,0 2020.07.07 34
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 12,7 2020.07.21 27
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 3 docx 225,7 2020.08.04 12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 4 docx 229,3 2020.08.10 4
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,3 2020.07.07 36
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 214,9 2020.07.21 24
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 3 doc 213,3 2020.08.04 16

Pobierz wszystkie dokumenty