Szczegóły ogłoszenia

CRZP/73/2020/AZP

"Świadczenie usług medycznych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
299617-2020 Ogłoszenie o zamówieniu ted pdf 130,0 2020.06.26 48

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
092942-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia simap_1 pdf 91,5 2020.07.15 24
094985-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia simap_2 pdf 86,8 2020.07.20 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie_1 oraz 2 doc 701,5 2020.06.26 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty po zmianie SIWZ_1 oraz 2 doc 342,5 2020.06.26 48
2_Jedz zip 81,1 2020.06.26 39
3_Szczegółowy opis zamówienia po zmianie SIWZ_1 oraz 2 docx 45,2 2020.06.26 50
4_Właściwość produktów xlsx 24,6 2020.06.26 43
5_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 52,0 2020.06.26 40
6_Wykaz_usług doc 62,0 2020.06.26 47
7_Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania doc 42,0 2020.06.26 42
8_Wzór umowy po zmianie SIWZ_1 doc 94,5 2020.06.26 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 548,0 2020.07.15 25
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_2 pdf 539,3 2020.07.20 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 3287,8 2020.07.15 31
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 pdf 609,3 2020.07.15 32
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 pdf 623,1 2020.07.20 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
082350-2020 Ogłoszenie o zamówieniu simap pdf 122,1 2020.06.26 41
340276-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted_1 pdf 89,2 2020.07.20 18
347695-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted_2 pdf 84,7 2020.07.23 19
73 otwarcie pdf 747,5 2020.08.13 3
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 pdf 280,9 2020.07.15 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_2 pdf 281,5 2020.07.20 26

Pobierz wszystkie dokumenty