Szczegóły ogłoszenia

KCzp.272-255/20

"Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 36,5 2020.06.25 508

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 369,0 2020.06.25 634

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,0 2020.06.25 86
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,7 2020.06.25 87
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2020.06.25 101
Wykaz osób doc 46,0 2020.06.25 97
Wykaz robót doc 47,0 2020.06.25 129
Wzór formularza oferty doc 28,9 2020.06.25 100
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,5 2020.06.25 80
Wzór umowy docx 74,1 2020.06.25 131
załącznik do dokumentu gwarancyjnego doc 62,5 2020.06.25 97
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,5 2020.06.25 83

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 224,5 2020.07.23 93
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (2) doc 214,3 2020.07.29 71

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (10) doc 217,7 2020.07.20 125
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (11) doc 217,6 2020.07.21 121
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (12) doc 217,6 2020.07.23 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (13) doc 1960,7 2020.07.23 81
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (14) doc 544,4 2020.07.24 68
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (15) doc 222,0 2020.07.27 67
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (16) doc 218,0 2020.07.27 66
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (17) doc 218,5 2020.07.27 69
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (18) doc 570,6 2020.07.27 61
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (19) doc 217,9 2020.07.27 72
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (20) doc 217,7 2020.07.27 81
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (21) doc 216,6 2020.07.27 87
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (23) doc 218,2 2020.07.30 56
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (24) doc 577,2 2020.07.30 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (25) doc 221,0 2020.07.31 57
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (26) doc 217,0 2020.08.03 37
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (27) doc 219,4 2020.08.03 40
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (28) doc 217,4 2020.08.03 44
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (29) doc 217,1 2020.08.03 45
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (3) doc 221,7 2020.07.14 165
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (30) doc 220,6 2020.08.03 41
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (31) doc 218,6 2020.08.04 42
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (32) doc 311,5 2020.08.04 47
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (4) doc 216,2 2020.07.16 115
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (5) docx 226,6 2020.07.17 110
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (6) doc 614,4 2020.07.16 119
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (7) doc 219,7 2020.07.17 97
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (8) doc 484,1 2020.07.17 93
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (9) doc 215,5 2020.07.17 122
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - Zmiana SIWZ (22) doc 218,3 2020.07.29 77
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 218,9 2020.07.07 276
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 221,4 2020.07.10 191

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odwołanie 2 pdf 3752,0 2020.07.28 138
Zawiadomienie o wpłynieciu odwołania docx 213,1 2020.07.28 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
255 espd-request xml 126,9 2020.06.25 243
informacja o zmianie ogłoszenia doc 214,0 2020.07.15 196
Informacja o zmianie ogłoszenia 2 docx 214,3 2020.08.04 77
odwołanie AGH pdf 2622,6 2020.07.06 335
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przekazane do publikacji w DUUE w dniu 15. pdf 70,3 2020.07.17 81
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 16,2 2020.08.07 19
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,3 2020.07.17 469
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 214,7 2020.08.07 37
Ujednolicony Wzór umowy doc 243,5 2020.07.23 43
Ujednolicony Wzór umowy 2 doc 245,0 2020.07.29 37
zawiadomienie o wpłynięciu odwołania doc 213,0 2020.07.06 256

Pobierz wszystkie dokumenty