Szczegóły ogłoszenia

CRZP/56/2020/AZP

"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, remontu pomieszczeń Klubu Studenckiego BUKSZPRYT w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 542060-N-2020 pdf 163,3 2020.05.22 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 531,5 2020.05.22 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 306,5 2020.05.22 19
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2020.05.22 19
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 40,0 2020.05.22 18
4_Wykaz osób doc 40,0 2020.05.22 18
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2020.05.22 18
6_Zakres dokumentacji projektowej pdf 550,8 2020.05.22 25
7_Wzór umowy DOC 94,5 2020.05.22 17

Pobierz wszystkie dokumenty