Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-195/20

"Dostawa skanera wraz z oprogramowaniem dla BON"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,1 2020.05.21 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 305,0 2020.05.21 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 262,5 2020.05.21 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 261,4 2020.05.21 12
Wzór formularza oferty doc 269,7 2020.05.21 14
Wzór umowy - dostawy doc 268,8 2020.05.21 21

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 519,6 2020.05.25 9

Pobierz wszystkie dokumenty