Szczegóły ogłoszenia

CRZP/48/2020/AZP

"Limit na gwarancje bankowe"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 539181-N-2020 pdf 147,9 2020.05.19 28

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540093670-N-2020 pdf 197,7 2020.05.29 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - linia gwarancyjna pdf 498,9 2020.05.19 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Opis przedmiotu zamówienia pdf 86,7 2020.05.19 33
2_Formularz oferty docx 277,1 2020.05.19 28
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków docx 27,7 2020.05.19 23
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 27,3 2020.05.19 24
5_Oświadczenie o przynależności docx 29,1 2020.05.19 25
6_Istotne postanowienia umowy pdf 56,1 2020.05.19 26

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 264,9 2020.05.29 10

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 622,4 2020.05.29 20
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 pdf 243,3 2020.05.29 15
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 pdf 245,5 2020.06.02 0

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 270,7 2020.05.29 14

Pobierz wszystkie dokumenty