Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.6.2020

"Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 - ul. Wielicka o dł. około 1300 m w miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice, odc. ref. 320, km 0+747,46 - 2+075,40"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 54,8 2020.05.14 43

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 23,0 2020.05.28 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,3 2020.05.14 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 102001,4 2020.05.14 94
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2020.05.14 26
Formularz oferty doc 53,0 2020.05.14 35
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 33,5 2020.05.14 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 74,0 2020.05.14 29
Projket umowy doc 178,5 2020.05.14 31
STWiOR zip 3346,4 2020.05.14 28
Wykaz osób doc 43,0 2020.05.14 24
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,0 2020.05.14 40

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 17,6 2020.05.28 18

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 doc 19,6 2020.05.21 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 18,4 2020.05.28 20

Pobierz wszystkie dokumenty