Szczegóły ogłoszenia

ZP/732/U/20

"Zapewnienie noclegów, wyżywienia i sal szkoleniowych podczas warsztatów organizowanych w ramach projektów: "Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (POWR.03.01.00-00-T132/18) oraz "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich talentów" (POWR.03.01.00-00-T177/18)"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 115,6 2020.05.14 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 1 - Formularz ofertowy cz. 1 docx 78,6 2020.05.14 25
Zał. 1 - Formularz ofertowy cz. 2 docx 78,4 2020.05.14 22
Zał. 2, 2a - Oswiadczenia wykonawcy docx 70,4 2020.05.14 22
Zał. 3 - Istotne postanowienia umowy docx 85,3 2020.05.14 22
Zał. 4 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej docx 60,7 2020.05.14 24
Zał. A - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 docx 78,6 2020.05.14 27
Zał. B - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 docx 76,3 2020.05.14 21

Pobierz wszystkie dokumenty