Szczegóły ogłoszenia

NA/S/118/2020

"Szkolenia świadomościowe dla pracowników (kadry administracyjnej, zarządczej oraz dydaktycznej) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w ramach projektu PO WER Politechnika rzeszowska Uczelnią Dostępną na lata 2020-2021"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do składania ofert Usługa społeczna doc 192,5 2020.05.12 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Formularz oferty wraz z oświadczeniami doc 136,5 2020.05.12 38
Zał nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 81,0 2020.05.12 54
Zał nr 3 Wykaz osób doc 109,0 2020.05.12 35
Zał nr 4 Wzór umowy doc 89,0 2020.05.12 32
Zał nr 5 Wzór umowy powierzenia doc 116,5 2020.05.12 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania docx 45,6 2020.05.14 34
Odpowiedzi na pytania z dnia 20_05_2020 docx 45,9 2020.05.20 25
Powiadomienie o zmianach. Odpowiedzi na pytania docx 46,9 2020.05.14 47

Pobierz wszystkie dokumenty