Szczegóły ogłoszenia

KA-2/046/2020

"Produkcja filmów promocyjnych dla Biblioteki PK i Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 3968,0 2020.05.12 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,0 2020.05.12 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,0 2020.05.12 32
Formularz ofertowy doc 32,0 2020.05.12 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,2 2020.05.12 37
Projekt umowy doc 73,5 2020.05.12 30
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia doc 22,1 2020.05.12 94
Wykaz usług doc 23,4 2020.05.12 34
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.05.12 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,6 2020.05.19 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,7 2020.05.26 29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 18,3 2020.05.19 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 18,1 2020.05.19 44

Pobierz wszystkie dokumenty