Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.2.2.2020

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr.powiatu) - Tachalin - Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w miejscowości Tarchalin"

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 216,1 2020.05.11 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 362,0 2020.05.11 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. strona tyt. pdf 303,3 2020.05.11 27
2. Dokumentacja pdf 4455,7 2020.05.11 32
KO Kosztorys Tarchalin 2020 ATH 86,7 2020.05.21 20
kosztorys ofertowy pdf 265,9 2020.05.11 42
przedmiar robót pdf 285,2 2020.05.11 42
PSOR 1. Strona tyt. pdf 162,1 2020.05.11 24
PSOR 2. Karta opini pdf 195,8 2020.05.11 27
PSOR 2.1. zatwierzdenie Starostwo pdf 194,1 2020.05.11 27
PSOR 2.2. zaopiniowanie policja pdf 190,8 2020.05.11 25
PSOR 3. Opis pdf 877,0 2020.05.11 24
PSOR 4. PO - Tarchalin-Layout2 pdf 654,4 2020.05.11 25
PSOR 5. PZT PSOR Tarchalin pdf 2972,9 2020.05.11 25
PSOR 6. Sposób ustawienia pdf 288,4 2020.05.11 26
PSOR 7. Zestawienie prj. oznakowania pdf 241,8 2020.05.11 27
rys. 2 pdf 3363,3 2020.05.11 34
rys. 3 pdf 11159,6 2020.05.11 28
rys. 4 pdf 5615,4 2020.05.11 27
rys. 5 pdf 471,8 2020.05.11 25
SST Tarchalin pdf 14925,7 2020.05.11 23
zał. nr 1 oferta doc 60,5 2020.05.11 28
zał. nr 2 Oswiadczenie o spełnianiu warunków docx 19,8 2020.05.11 23
zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków doc 57,5 2020.05.11 26
zał. nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,5 2020.05.11 28
zał. nr 5 wykaz robót budowlanych doc 40,0 2020.05.11 32
zał. nr 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich doc 40,0 2020.05.11 25
zał. nr 7 projekt umowy doc 151,0 2020.05.11 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 docx 22,2 2020.05.21 25
Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 docx 22,7 2020.05.21 27
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 docx 23,1 2020.05.20 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 23,9 2020.05.27 39

Pobierz wszystkie dokumenty