Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-17/A/20

"Dostawa systemu pomiaru pola magnetycznego z kamerą 3D w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 153,1 2020.05.07 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 142,6 2020.05.07 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 114,2 2020.05.07 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 115,7 2020.05.07 27
Projekt umowy doc 161,5 2020.05.07 28
Wzór oferty doc 321,5 2020.05.07 29
Wzór protokołu odbioru docx 107,0 2020.05.07 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 540,5 2020.05.19 12

Pobierz wszystkie dokumenty