Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-203/20

"dostawa pieca rurowego, jednostrefowego, pionowego z regulacją wysokości i/lub kąta nachylenia, o temperaturze pracy stałej min. 1200°C dla WIMiIP - KC-zp.272-203/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 590,9 2020.05.05 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,8 2020.05.05 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2020.05.05 32
Wzór formularza oferty - dostawy doc 27,9 2020.05.05 33
Wzór umowy - dostawy doc 33,2 2020.05.05 31

Pobierz wszystkie dokumenty