Szczegóły ogłoszenia

NZ/32/D/N/A/2020

"Dostawy implantów ortopedycznych ujęte w 9 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 312,6 2020.05.05 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona (pakiety) pdf 661,8 2020.05.05 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.05.05 11
Formularz ofertowy doc 27,2 2020.05.05 9
Formularze asortymentowo-cenowe xls 2083,5 2020.05.05 23
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2020.05.05 9
Projekt umowy pdf 315,7 2020.05.05 9
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2020.05.05 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 219,0 2020.05.12 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 252,5 2020.05.14 7

Pobierz wszystkie dokumenty