Szczegóły ogłoszenia

NZ/31/D/N/AC/2020

"Dostawy endoprotez ujęte w trzech zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 290,9 2020.05.05 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona (pakiety) pdf 668,3 2020.05.05 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,4 2020.05.05 11
Formularz ofertowy doc 41,6 2020.05.05 10
Formularze asortymentowo - cenowe xls 715,0 2020.05.05 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,9 2020.05.05 9
Projekt umowy pdf 348,7 2020.05.05 9
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,9 2020.05.05 9

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 227,9 2020.05.12 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 241,6 2020.05.15 12

Pobierz wszystkie dokumenty