Szczegóły ogłoszenia

KA-2/047/2020

"Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów pn.: "Droga do doskonałości - kompleksowy program wsparcia uczelni" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, WND-POWR.03.05.00-00-Z214/18 oraz "Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22", dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 241,0 2020.05.04 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 468,3 2020.05.04 45

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 317,9 2020.05.08 44

Pobierz wszystkie dokumenty