Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-191/20

"Dostawa i uruchomienie systemu do trawienia i nanoszenia warstw wraz z wyposażeniem dla Katedry Elektroniki - KC-zp.272-191/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie191 pdf 130,1 2020.04.30 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 70,1 2020.04.30 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,9 2020.04.30 51
Wzór formularza oferty doc 28,9 2020.04.30 48
Wzór umowy - dostawy doc 33,7 2020.04.30 49

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 268,5 2020.05.26 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd191 xml 135,8 2020.04.30 48
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2020.06.04 0
Nowy Wzór formularza oferty docx 29,3 2020.05.26 5
Nowy wzór umowy 191 docx 34,0 2020.05.25 8
odpowiedź na zapytania 1 docx 269,6 2020.05.25 11
odpowiedź na zapytania 2 docx 271,6 2020.05.27 4

Pobierz wszystkie dokumenty