Szczegóły ogłoszenia

ZP/16/2020

"Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 482,1 2020.04.30 52

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 71,5 2020.06.01 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 275,5 2020.04.30 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2020.04.30 49
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 26,7 2020.04.30 47
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 66,9 2020.04.30 46
zał. nr 1 docx 126,6 2020.04.30 104
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 62,0 2020.04.30 66
Załącznik nr 4 - wzór umowy doc 112,0 2020.04.30 47
załącznik nr 5 - wadium doc 53,5 2020.04.30 49

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 41,7 2020.06.01 4
Zaktualizowany załącznik numer 1 do SIWZ w zakresie Pakietu nr 11 docx 22,8 2020.06.01 4
Zaktualizowany załącznik numer 2a do SIWZ dla Pakietu nr 11 doc 65,5 2020.06.01 3
Załącznik 4a - umowa dla Pakietu nr 11 doc 132,0 2020.06.01 3

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 23,7 2020.05.25 25
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-10 doc 21,8 2020.06.01 3
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 23,1 2020.05.25 26
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 23,7 2020.05.25 22
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 22,7 2020.05.25 22
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-5 doc 23,4 2020.05.25 20
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-6 doc 22,2 2020.05.25 17
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-7 doc 22,9 2020.05.25 20
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-8 doc 23,8 2020.05.25 17
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-9 doc 25,0 2020.05.25 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 20,3 2020.06.01 6

Pobierz wszystkie dokumenty