Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-16/20

"Okresowe przeglądy techniczne aparatury i sprzętu medycznego "

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BZP 531132-N-2020 pdf 246,0 2020.04.25 238

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
540076046-N-2020 zmiana ogłoszenia pdf 84,6 2020.05.04 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - mieszana forma docx 109,3 2020.04.25 229

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 1 i 1a do SIWZ xlsx 401,2 2020.04.25 253
zal 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,0 2020.04.25 94
zal 3 wzór umowy po zmianie doc 80,5 2020.04.25 106
zal 3a wzór umowa powierzenia przetrwarzania danych osobowych docx 32,5 2020.04.25 85
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2020.04.25 84

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia 1-10 docx 61,4 2020.05.04 103
Wyjaśnienia 11-42 docx 70,5 2020.05.08 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 61,3 2020.05.15 45

Pobierz wszystkie dokumenty