Szczegóły ogłoszenia

OR.272..3.2020

"Zabudowa rowu przydrożnego oraz budowa chodnika na odcinku 400mb w ciągu drogi powiatowej nr 1216O w miejscowości Gołuszowice na działce o nr ewid. 667/3 - etap I odcinek około 150mb"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 44,7 2020.04.24 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 238,5 2020.04.24 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
D1 pdf 9489,5 2020.04.24 45
D1.1 pdf 9484,4 2020.04.24 41
D10 pdf 593,8 2020.04.24 45
D11 pdf 471,6 2020.04.24 41
D3 pdf 470,3 2020.04.24 42
D4 pdf 569,1 2020.04.24 43
D5 pdf 574,8 2020.04.24 40
D6 pdf 590,2 2020.04.24 44
D7 pdf 591,7 2020.04.24 44
D8 pdf 594,6 2020.04.24 38
D9 pdf 593,5 2020.04.24 45
Opis Techniczny pdf 884,2 2020.04.24 42
Pozwolenie na budowę decyzja 95-2020 z 22.04.2020 Gołuszowice DP1216O pdf 3517,2 2020.04.24 42
S1 pdf 482,8 2020.04.24 42
S2 pdf 615,2 2020.04.24 40
S3 pdf 232,5 2020.04.24 38
S4 pdf 576,8 2020.04.24 40
Specyfikacja techniczna pdf 1790,5 2020.04.24 42
Umowa pdf 199,0 2020.04.24 11
zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 59,5 2020.04.24 40
zał. nr 2 - wykaz robot doc 33,5 2020.04.24 43
zał. nr 3 - wykaz osób doc 34,0 2020.04.24 42
zał. nr 4 - Oświadczenie wykonawcy doc 51,5 2020.04.24 44
zał. nr 5 - Dokumenty dotyczące przynależnościbraku przynależności do tej sa doc 46,0 2020.04.24 42
zał. nr 6 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 30,0 2020.04.24 41
zał. nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,5 2020.04.24 40
zał. nr 8 - Przedmiar pdf 2086,6 2020.04.24 58
zał. nr 9 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami doc 29,5 2020.04.24 39

Pobierz wszystkie dokumenty