Szczegóły ogłoszenia

ZP/18/2020

"Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Szpitala wraz z całodobowym utrzymaniem czystości na terenie lądowiska dla helikopterów "

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,2 2020.04.23 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 75,0 2020.04.23 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik 4 i 4A pdf 1019,9 2020.04.23 49
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 66,5 2020.04.23 55
Załącznik nr 10 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamier docx 26,7 2020.04.23 49
Załącznik nr 11 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 31,1 2020.04.23 44
Załącznik Nr 2 doc 44,5 2020.04.23 52
Załącznik Nr 3 wykaz doc 32,5 2020.04.23 52
Załącznik Nr 5 doc 33,5 2020.04.23 46
Załącznik Nr 6 doc 37,0 2020.04.23 43
Załącznik nr 7- wzór umowy 21.04 doc 119,0 2020.04.23 56
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu wa docx 27,7 2020.04.23 46
Załącznik nr 9 - Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym docx 28,2 2020.04.23 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 26,4 2020.04.30 45

Pobierz wszystkie dokumenty