Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-189/20

"wykonywanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-189/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu odt 36,5 2020.04.21 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 79,2 2020.04.21 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej (1) doc 15,3 2020.04.21 52
Formularz oferty doc 69,0 2020.04.21 53
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 49,0 2020.04.21 56
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 38,0 2020.04.21 55
Oświadczenie_podwykonawcy doc 43,5 2020.04.21 49
Wykaz_osób doc 19,5 2020.04.21 63
wzór_umowy doc 205,0 2020.04.21 58
wzór_wykazu_robót doc 21,5 2020.04.21 54
Załacznik nr 1A -Arkusz kalkulacyjny xlsx 19,0 2020.04.21 85
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów doc 15,0 2020.04.21 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 267,8 2020.04.27 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,8 2020.05.07 51
Nowy Obowiązujący Formularz oferty doc 68,5 2020.04.27 55

Pobierz wszystkie dokumenty