Szczegóły ogłoszenia

KA-2/035/2020

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji elektrycznej oraz renowacji konserwatorskiej komina zewnętrznego na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej. "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 34,8 2020.04.14 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 246,5 2020.04.14 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2020.04.14 49
Formularz ofertowy doc 74,5 2020.04.14 56
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1 zip 2088,6 2020.04.14 58
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2 zip 8435,1 2020.04.14 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2020.04.14 51
Projekt umowy doc 224,0 2020.04.14 56
Wykaz osób doc 36,0 2020.04.14 54
Wykaz usług doc 38,5 2020.04.14 51
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2020.04.14 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,9 2020.04.30 52

Pobierz wszystkie dokumenty