Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-158/20

"Remont laboratorium wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej - Laboratorium Energetyki Jądrowej nr 015 w budynku C-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-158/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,4 2020.04.03 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,7 2020.04.03 187

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2020.04.03 77
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,7 2020.04.03 66
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 22,8 2020.04.03 67
Wzór formularza oferty doc 29,5 2020.04.03 65
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2020.04.03 64
Wzór umowy docx 75,4 2020.04.03 64
wzór Wykaz osób doc 46,5 2020.04.03 59
wzór wykazu robót budowlanych doc 51,0 2020.04.03 82
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 27,9 2020.04.03 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 279,5 2020.04.15 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,3 2020.04.20 150

Pobierz wszystkie dokumenty