Szczegóły ogłoszenia

ZP/4/2020

"Dostawa surowców farmaceutycznych oraz artykułów pomocniczych"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 33,2 2020.03.31 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 63,7 2020.03.31 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 1 - JEDZ xml 127,2 2020.03.31 49
załącznik nr 2 - Wzór oferty XLS xls 159,0 2020.03.31 93
załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust 1. pkt. 11 doc 44,0 2020.03.31 48
załącznik nr 4 - projekt umowy doc 102,5 2020.03.31 47
załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dot. dopuszczenie do obrotu docx 15,7 2020.03.31 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2020.05.18 10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 72,5 2020.04.29 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,5 2020.04.29 30

Pobierz wszystkie dokumenty