Szczegóły ogłoszenia

NA/P/90/2020

"Przebudowa Domu studenckiego PINGWIN Politechniki Rzeszowskiej wraz z wykonaniem obudowy 2 zewnętrznych klatek schodowych. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 92,0 2020.03.26 435

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 26,0 2020.04.06 108
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 15.04.2020 doc 24,5 2020.04.15 107
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 22.04.2020 doc 27,5 2020.04.22 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 235,0 2020.03.26 204

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2020.03.26 99
Formularz cenowy (VAT) doc 92,0 2020.03.26 113
Opis przedmiotu zamówienia zmiana 30.03.2020 zip 181661,1 2020.03.30 256
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 56,0 2020.03.26 102
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnyc doc 29,5 2020.03.26 78
Umowa zip 1097,2 2020.03.26 108
Wykaz osób doc 35,0 2020.03.26 96
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.03.26 110
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,0 2020.03.26 99
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,5 2020.03.26 98

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 30.03.2020 doc 18,4 2020.03.30 224
Powiadomienie_o_zmianach_w_SIWZ_22.04.2020 doc 32,0 2020.04.22 120

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi 08.04.2020 zip 62,9 2020.04.08 170
Odpowiedzi i zmiana SIWZ 15.04.2020 zip 14471,9 2020.04.15 158
Odpowiedzi na pytania 16.04.2020 doc 29,0 2020.04.16 139
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 06.04.2020 zip 1708,6 2020.04.06 229

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.04.30 214

Pobierz wszystkie dokumenty