Szczegóły ogłoszenia

CSKDzMIZP-2375/13/03/02/2020

"Budowa dźwigu od strony bloku Ł i bloku A na terenie CSKMSWIA (projekt i realizacja) nadzór autorski."

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 127,1 2020.03.24 70

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia 28.04.2020 pdf 71,3 2020.04.28 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 338,0 2020.03.24 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Istotne postanowienia umowy doc 226,5 2020.03.24 57
Klauzula informacyjna odt 8,2 2020.03.24 51
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 20,2 2020.03.24 68
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2020.03.24 51
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 279,5 2020.03.24 52
OpiniaTech-word-SzpMSW-Wołoska-A 2 doc 274,0 2020.03.24 54
OpiniaTech-word-SzpMSW-Wołoska-A korekta doc 340,0 2020.03.24 48
Opis prac budowlanych-Szpital Woloska, Bud F doc 75,5 2020.03.24 54
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,5 2020.03.24 55
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY docx 89,4 2020.03.24 70
Wykaz osób rtf 57,0 2020.03.24 49
WYKAZ PRAC BUDOWLANYCH pdf 208,0 2020.03.24 63
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 19,4 2020.03.24 51
Wzór oferty na roboty budowlane docx 24,4 2020.03.24 53
ZałożiPpoż-word-SzpMSW-Wołoska-A 2 doc 133,5 2020.03.24 45
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2020.03.24 47
Zorpot Założenia i opis techniczny dla dżwigu z funkcją p.poż. z 2012r doc 202,0 2020.03.24 54
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model1 pdf 26,0 2020.03.24 52
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model2 pdf 26,3 2020.03.24 52
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model3 pdf 18,3 2020.03.24 52
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model4 pdf 32,8 2020.03.24 52
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model5 pdf 56,3 2020.03.24 48
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model6 pdf 46,2 2020.03.24 49
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model7 pdf 61,5 2020.03.24 51
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model8 pdf 47,7 2020.03.24 52
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model9 pdf 67,9 2020.03.24 50
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Modele pdf 56,2 2020.03.24 51
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Modeli pdf 69,9 2020.03.24 49
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a- Ppoż Model1 pdf 68,0 2020.03.24 52
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a- Ppoż Model2 pdf 74,6 2020.03.24 52
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a- Ppoż Modelk pdf 81,7 2020.03.24 52
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model1a pdf 31,7 2020.03.24 49
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model1b pdf 31,8 2020.03.24 53
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model1c pdf 35,5 2020.03.24 50
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model1d pdf 36,2 2020.03.24 48
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model1e pdf 32,3 2020.03.24 50
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model2 pdf 41,1 2020.03.24 58
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model3 pdf 41,5 2020.03.24 49
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model4a pdf 31,4 2020.03.24 48
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model4b pdf 22,7 2020.03.24 46
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model4c pdf 28,2 2020.03.24 54
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model4d pdf 29,8 2020.03.24 50
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model4e pdf 30,3 2020.03.24 46
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model5a pdf 30,5 2020.03.24 50
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model5b pdf 20,4 2020.03.24 52
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model5c pdf 27,3 2020.03.24 47
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model5d pdf 28,5 2020.03.24 46
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model5e pdf 27,8 2020.03.24 47
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model6 pdf 24,3 2020.03.24 47
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model7 pdf 23,8 2020.03.24 48
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model8 pdf 25,0 2020.03.24 49
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model9a pdf 37,5 2020.03.24 45
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model9b pdf 27,4 2020.03.24 50
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model9c pdf 32,2 2020.03.24 45
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model9d pdf 33,9 2020.03.24 47
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model9e pdf 33,7 2020.03.24 49
Zorpot-ZałożiOpisPpoż-Szpital Wołoska -Fa doc 143,5 2020.03.24 59

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 28,5 2020.04.28 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 59,0 2020.04.28 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2020.05.06 26
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 26,5 2020.04.28 32
Załącznik - SUW średnica rur pdf 368,7 2020.04.28 34
Zmodyfikowany wzór Umowy 28.04.2020- Budowa dźwigu od strony bloku Ł i bloku pdf 422,3 2020.04.28 31

Pobierz wszystkie dokumenty