Szczegóły ogłoszenia

NA/P/78/2020

"Wyposażenie pracowni wirtualnego spawania."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 1044,6 2020.03.17 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68,8 2020.03.17 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.03.17 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2020.03.17 7
Wzór oferty na dostawy doc 25,9 2020.03.17 10
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 74,0 2020.03.17 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2020.03.25 5

Pobierz wszystkie dokumenty