Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/10/2020

"Kompleksowy transport dla lekarzy pracujących w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 32,1 2020.03.13 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,6 2020.03.13 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.03.13 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2020.03.13 27
Wzór formularza ofertowego doc 41,0 2020.03.13 32
Wzór umowy docx 60,6 2020.03.13 29

Pobierz wszystkie dokumenty