Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-100/20

"Usługa przeprowadzenia kursu administracji zasobami IT opartych na systemach operacyjnych open-source dla pracowników inżynieryjno-technicznych, zakres Linux Professional 1 w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 dla WGGiIŚ - KC-zp.272-100/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 31,1 2020.03.13 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 295,8 2020.03.13 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.03.25 17
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 283,0 2020.03.13 28
wykaz osób doc 273,0 2020.03.13 30
Wzór formularza oferty - usługi docx 261,3 2020.03.13 31
Wzór wykazu usług doc 269,0 2020.03.13 27
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 53,5 2020.03.13 27
Wzór_umowy_-_usługi doc 313,5 2020.03.13 28
Załącznik nr 2 do umowy docx 179,7 2020.03.13 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2020.03.25 21

Pobierz wszystkie dokumenty