Szczegóły ogłoszenia

S.270.11.2020

""Utrzymanie i konserwacja leśnych dróg gruntowych na terenie Nadleśnictwa Kłodawa 2020""

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 482,0 2020.03.12 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. SIWZ utrzymanie dróg N-ctwo Kłodawa 2020 pdf 1349,5 2020.03.12 37
10. kosztorys powykonawczy -wzór pdf 503,6 2020.03.12 38
11. STWiORB pdf 28666,9 2020.03.12 31
2. Wzór umowy -utrzymanie dróg 2020 pdf 1029,1 2020.03.12 30
3. zał._2_Oświadczenie_o_wykluczeniu doc 47,0 2020.03.12 30
4. zał._3_Oświadczenie_o_warunkach_udziału doc 48,0 2020.03.12 31
5. zał._4_Oświadczenie_zobowiązanie_doi_oddania_zasobów doc 40,5 2020.03.12 32
6. zał.5 Wykaz robót docx 19,4 2020.03.12 34
7. zał. 6 wykaz sprzętu Wykaz sprzętu docx 19,2 2020.03.12 32
8. zał._7_oświadczenie_gr._kapitałowa doc 43,5 2020.03.12 30
9. zał.1 Formularz Ofertowy doc 66,0 2020.03.12 35

Pobierz wszystkie dokumenty