Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.1.2020

" Budowa otwartego zbiornika p. poż. o pojemności 220m3 na cele przeciwpożarowe z funkcją poidła dla zwierzyny leśnej, budowa placu manewrowego o pow. 420m2 wraz z punktem czerpania wody (studnią głębinową) "

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 960,9 2020.03.11 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf 676,7 2020.03.11 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja - roboty geologiczne pdf 951,9 2020.03.11 35
Odpowiedź na pytanie pdf 253,5 2020.03.17 54
Załacznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 349,6 2020.03.11 47
Załacznik nr 12 schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych pdf 103,3 2020.03.11 40
Załacznik nr 9 K1 pdf 845,5 2020.03.11 41
Załacznik nr 9 K2 pdf 164,2 2020.03.11 33
Załącznik nr 1 doc 103,5 2020.03.11 39
Załącznik nr 11 Przedmiar robót pdf 151,3 2020.03.11 57
Załącznik nr 12 Operat wodnoprawny pdf 786,0 2020.03.11 39
Załącznik nr 12 plan i zasięg oddiaływania zamierzonego korzystania z wód pdf 378,0 2020.03.11 38
Załącznik nr 12 przekrój poprzeczny podłużny pdf 309,3 2020.03.11 36
Załącznik nr 13 Projekt robót geologicznych pdf 15958,0 2020.03.11 43
Załącznik nr 2 doc 44,5 2020.03.11 43
Załącznik nr 3 doc 48,0 2020.03.11 38
Załącznik nr 4 doc 37,5 2020.03.11 36
Załącznik nr 5 doc 35,0 2020.03.11 36
Załącznik nr 6 doc 34,0 2020.03.11 34
Załącznik nr 7 pdf 650,8 2020.03.11 41
Załącznik nr 8 doc 43,5 2020.03.11 39
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy pdf 681,3 2020.03.11 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 344,4 2020.03.26 37

Pobierz wszystkie dokumenty