Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/04/03/01/2020

"Zakup i dostawa sprzętów medycznych w ramach projektu "Najwyższa jakość i bezpieczeństwo usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii" powtórka"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 144,1 2020.03.11 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 546,0 2020.03.11 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 363,5 2020.03.11 11
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 356,0 2020.03.11 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 370,0 2020.03.11 9
Protokół odbioru i szkolenia docx 333,1 2020.03.11 9
Umowa dla zadan 1,2,3 doc 423,5 2020.03.11 9
Umowa dla zadan 4,5 doc 423,0 2020.03.11 9
Umowa powierzenia danych docx 31,5 2020.03.11 8
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 110,0 2020.03.11 8
Zadanie 1-Lampa operacyjna dla neurochirurgii_ocena doc 376,5 2020.03.11 26
Zadanie 1-Szczegółowy opis zamówienia doc 427,5 2020.03.11 30
Zadanie 2 - Kraniotom_ocena doc 19153,9 2020.03.11 21
Zadanie 2-Szczegółowy opis zamówienia doc 19257,3 2020.03.11 20
Zadanie 3-Laptop_ocena docx 335,5 2020.03.11 11
Zadanie 3-Szczegółowy opis zamówienia docx 340,2 2020.03.11 16
Zadanie 4-Szczegółowy opis zamówienia doc 381,0 2020.03.11 24
Zadanie 5-Szczegółowy opis zamówienia docx 338,7 2020.03.11 24
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 354,5 2020.03.11 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 510,0 2020.03.20 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 361,5 2020.03.24 10

Pobierz wszystkie dokumenty