Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-140/20

"Przebudowa klatki schodowej nr 2 w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-140/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,1 2020.03.10 57

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 215,4 2020.03.17 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,0 2020.03.10 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2020.03.10 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,0 2020.03.10 38
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2020.03.10 34
Oświadczenie podwykonawcy docx 30,4 2020.03.10 36
Wykaz osób doc 42,0 2020.03.10 35
Wzór formularza oferty doc 69,0 2020.03.10 35
Wzór umowy docx 71,3 2020.03.10 43
wzór wykazu robót budowlanych doc 52,0 2020.03.10 41
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2020.03.10 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2020.04.02 50
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2020.03.17 65

Pobierz wszystkie dokumenty