Szczegóły ogłoszenia

17/2020

"Usługi przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 129,4 2020.03.10 108

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna)-1 doc 23,2 2020.03.23 62
Informacja o zmianach (procedura pełna)-2 doc 23,9 2020.03.27 34
Informacja o zmianach (procedura pełna)-3 doc 23,1 2020.03.31 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 122,5 2020.03.10 130

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.03.10 62
F07_Wzór oświadzczenia-11 pdf 122,6 2020.03.10 65
Formularz oferty xlsx 67,8 2020.03.10 76
Formularz oferty-zmieniony 24.03.2020 xlsx 68,1 2020.03.24 53
Formularze cenowe xlsx 213,2 2020.03.10 129
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,5 2020.03.10 54
Projekt umowy docx 37,5 2020.03.10 55
Wykaz osób docx 18,4 2020.03.10 52
Wykaz usług docx 17,8 2020.03.10 54
Z9_Zasady środowiskowe i jakości pdf 125,0 2020.03.10 49

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2020.03.10 54
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 40,5 2020.03.24 50
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-3 doc 18,8 2020.03.27 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,0 2020.03.18 55
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 36,1 2020.03.24 44
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 19,8 2020.03.25 45

Pobierz wszystkie dokumenty