Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-150/20

"Badania modelowe procesów cieplno- przepływowych w urządzeniu do odzysku ciepła odpadowego z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych , nanoproszków oraz pianek metalicznych i ceramicznych - KC-zp.272-150/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,1 2020.03.10 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,2 2020.03.10 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,0 2020.03.10 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 52,0 2020.03.10 37
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 41,5 2020.03.10 35
Rys. 1 pdf 19,2 2020.03.10 36
Rys. 2 pdf 9,8 2020.03.10 34
Rys. 3 pdf 48,4 2020.03.10 34
Rys. 4 pdf 51,8 2020.03.10 34
Rys. 5 pdf 138,7 2020.03.10 32
Wykaz narzędzi doc 68,5 2020.03.10 34
Wzór formularza oferty doc 58,5 2020.03.10 36
Wzór umowy - usługi doc 74,5 2020.03.10 36
wzór wykazu usług doc 43,0 2020.03.10 35
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 41,5 2020.03.10 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 267,9 2020.03.17 33
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 267,9 2020.03.26 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,5 2020.03.17 38
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 268,4 2020.03.26 25

Pobierz wszystkie dokumenty