Szczegóły ogłoszenia

NZ/19/Rb/N/AC/2020

"Modernizacja okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej oraz adaptacja pomieszczenia pod serwerownię w Szpitalu Powiatowym w Limanowej w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 308,1 2020.03.09 85

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 175,1 2020.03.17 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 528,0 2020.03.09 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Strona Tytułowa zip 37,2 2020.03.09 49
2. Opis Techniczny zip 279,7 2020.03.09 89
3. Rysunki zip 17182,5 2020.03.09 69
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zip 162,2 2020.03.09 67
5. Przedmiar robót zip 489,5 2020.03.09 104
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 160,5 2020.03.09 37
Formularz ofertowy docx 159,6 2020.03.09 47
Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 339,6 2020.03.09 78
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 156,4 2020.03.09 39
Projekt umowy docx 892,1 2020.03.09 52
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 155,7 2020.03.09 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 159,2 2020.03.23 55

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 286,1 2020.03.17 99
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 291,5 2020.03.23 74
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 pdf 211,8 2020.03.30 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 293,4 2020.04.02 47
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 341,5 2020.03.17 92

Pobierz wszystkie dokumenty