Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-134/20

"Wykonywanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych dachów w obiektach zlokalizowanych na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-134/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 70,3 2020.03.06 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 65,9 2020.03.06 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,0 2020.03.06 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 53,5 2020.03.06 38
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 42,5 2020.03.06 40
Oświadczenie podwykonawcy doc 43,5 2020.03.06 36
Wykaz osób doc 40,0 2020.03.06 35
Wzór formularza oferty doc 27,4 2020.03.06 38
wzór umowy doc 233,0 2020.03.06 36
wzór wykazu robót doc 45,0 2020.03.06 36
Załacznik nr 1A -Arkusz kalkulacyjny xlsx 28,0 2020.03.06 46
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,9 2020.03.06 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2020.03.27 23
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 267,9 2020.03.17 25
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,5 2020.03.17 38

Pobierz wszystkie dokumenty