Szczegóły ogłoszenia

RG-Z.271.8.2020

"Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 28 570 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek."

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Brak dokumentów do pobrania