Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-124/20

"dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WIMiR-laboratorium HB-19 - KC-zp.272-124/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 49,5 2020.03.04 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 184,7 2020.03.04 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 9,8 2020.03.04 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 13,5 2020.03.04 26
Wzór formularza oferty docx 30,7 2020.03.04 28
Wzór umowy - dostawy docx 33,4 2020.03.04 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 9,0 2020.03.13 36

Pobierz wszystkie dokumenty