Szczegóły ogłoszenia

NZ/17/U/N/L/2020

"Świadczenie usług związanych z odbiorem brudnej bielizny, praniem bielizny z dezynfekcją chemiczno-termiczną, prasowaniem i maglowaniem bielizny, pakowaniem czystej bielizny, i transportem do siedziby Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 225,9 2020.03.03 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura uproszczona pdf 701,8 2020.03.03 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,2 2020.03.03 27
Formularz ofertowy doc 26,0 2020.03.03 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2020.03.03 27
Projekt umowy pdf 245,0 2020.03.03 28
Wykaz usług doc 72,0 2020.03.03 28
Wykaz wyposażenia doc 75,0 2020.03.03 26
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2020.03.03 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 488,8 2020.03.10 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 83,0 2020.03.12 26

Pobierz wszystkie dokumenty