Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-65/20

"utrzymanie czystości w obiektach AGH - KC-zp.272-65/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 158,1 2020.02.25 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 63,1 2020.02.25 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,4 2020.02.25 59
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane przez DUUE - KC-zp.272-65-20 pdf 519,7 2020.03.18 27
Szczegółowy ops przedm zam. docx 115,0 2020.02.25 75
Wykaz zrealizowanych usług doc 34,0 2020.02.25 56
Wzór formularza oferty - usługi doc 53,5 2020.02.25 56
Wzór umowy - usługi doc 152,5 2020.02.25 64
Zał. nr 5 - Opis kategorii docx 50,7 2020.02.25 57

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 268,7 2020.03.13 45
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 268,2 2020.03.20 33
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_2 doc 269,8 2020.03.17 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
65 Nowy Obowiązujący wzór umowy 4A doc 128,5 2020.03.20 35
espd-request xml 126,8 2020.02.25 55
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 212,2 2020.03.11 38
Informacja o zmianie ogłoszenia-2 docx 212,3 2020.03.13 37
Informacja o zmianie ogłoszenia-3 docx 212,2 2020.04.03 8
NOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 114,4 2020.03.13 33
NOWY wzór formularza oferty doc 52,5 2020.03.13 37
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 pdf 73,1 2020.03.17 35
Ogłoszenie zmian pdf 66,5 2020.03.02 61
Ogłoszenie zmian 2 pdf 73,1 2020.03.13 40
Ogłoszenie zmian 4 pdf 71,4 2020.04.06 3
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,1 2020.03.17 47
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 docx 266,2 2020.04.06 10
Załącznik nr 7 - Uwagi do czyszczenia-1 docx 32,1 2020.03.13 39

Pobierz wszystkie dokumenty