Szczegóły ogłoszenia

I / 2 / 2020

"Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2020 roku"

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 194,9 2020.02.25 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 812,9 2020.02.25 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
D-00.00.00 wymagania ogólne pdf 409,2 2020.02.25 39
D-01.02.04.27,28,29,41 Rozbiórki pdf 316,0 2020.02.25 39
D-02.01.01.12 roboty ziemne pdf 216,2 2020.02.25 37
D-03.02.01 kanalizacja deszczowa pdf 377,9 2020.02.25 44
D-04.01.01.11,12 koryto pdf 223,7 2020.02.25 43
D-04.03.01.22 skropienie pdf 214,3 2020.02.25 41
D-04.04.02.12 podbudowa w-wa dolna pdf 387,3 2020.02.25 38
D-04.05.01.31ulepszone podłoże pdf 357,1 2020.02.25 37
D-04.06.01.12,13 podbudowa z chudego betonu pdf 359,5 2020.02.25 38
D-04.07.01a podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 pdf 415,7 2020.02.25 37
D-05.02.01.11 naw.tłuczniowa pdf 344,1 2020.02.25 42
D-05.02.02 nawierzchnia brukowcowa pdf 520,9 2020.02.25 44
D-05.03.17.11 remont cząstk. naw. bitumicz. pdf 351,6 2020.02.25 42
D-06.02.01.11 przepusty pod zjazdami fi 40 pdf 222,2 2020.02.25 39
D-08.01.01b krawężniki betonowe pdf 981,0 2020.02.25 37
D-08.02.02.10 Chod.z kostki bruk. 8 cm pdf 397,7 2020.02.25 41
D-08.03.01.11 obrzeża betonowe pdf 321,8 2020.02.25 38
D-08.04.01.50 wjazdy i wyjazdy z bram z kostki brukowej pdf 324,1 2020.02.25 35
D-08.05.01.10 Ułożenie ścieku z pref. bet. pdf 336,5 2020.02.25 43
D-08.05.02.10 ścieki z kostki brukowej pdf 325,3 2020.02.25 40
przedmiar robót pdf 2083,3 2020.02.25 45
Wykaz SST pdf 265,2 2020.02.25 42
zał. nr 1 oferta doc 62,0 2020.02.25 43
zał. nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków docx 19,6 2020.02.25 45
zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków doc 56,5 2020.02.25 44
zał. nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2020.02.25 42
zał. nr 5 wykaz robót budowlanych doc 39,5 2020.02.25 41
zał. nr 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich doc 38,0 2020.02.25 41
zał. nr 7 projekt umowy pdf 517,0 2020.02.25 41
zał. nr 8 kosztorys ofertowy pdf 92,6 2020.02.25 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2020.03.11 33

Pobierz wszystkie dokumenty