Szczegóły ogłoszenia

KA-2/020/2020

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontów instalacji elektrycznej oraz renowacji konserwatorskiej komina zewnętrznego na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej. "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 76,2 2020.02.25 38

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zadania 2 i 3 pdf 335,2 2020.03.20 42
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie 1 pdf 356,9 2020.03.24 31

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 28,0 2020.03.03 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 254,0 2020.02.25 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2020.02.25 29
Formularz ofertowy doc 87,0 2020.02.25 29
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1 zip 2683,5 2020.02.25 40
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2 zip 2088,6 2020.02.25 33
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 3 zip 8435,1 2020.02.25 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2020.02.25 28
Projekt umowy doc 224,5 2020.02.25 27
Wykaz osób doc 36,0 2020.02.25 26
Wykaz usług doc 38,5 2020.02.25 26
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.02.25 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 694,4 2020.03.03 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 434,6 2020.03.12 29

Pobierz wszystkie dokumenty