Szczegóły ogłoszenia

CRZP/35/2020/AZP

"Remont holu wejściowego, klatki schodowej, portierni w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - ETAP I - remont posadzki"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 514053-N-2020 pdf 170,1 2020.02.19 42

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540034186-N-2020 pdf 75,8 2020.02.25 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 619,5 2020.02.19 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 302,5 2020.02.19 39
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2020.02.19 36
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2020.02.19 36
4_Wykaz robót doc 38,5 2020.02.19 42
5_Wykaz osób doc 38,5 2020.02.19 37
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2020.02.19 39
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2020.02.19 38
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2020.02.19 37
9_Wzór umowy DOC 147,5 2020.02.19 42
_10_Dokumentacja przetargowa zip 2620,0 2020.02.19 44

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 396,1 2020.02.25 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 427,7 2020.02.25 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
35 otwarcie pdf 588,8 2020.03.06 43
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 300,8 2020.02.25 43

Pobierz wszystkie dokumenty