Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.3.2020

"Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Widuchowa wraz z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 31"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 6867,1 2020.02.17 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 10771,5 2020.02.17 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 Formularz oferty doc 50,0 2020.02.17 39
Załącznik nr 10 - rys. (droga) - profil podłużny pdf 221,9 2020.02.17 37
Załącznik nr 11 - specyfikacje tech. (droga) pdf 84390,0 2020.02.17 47
Załącznik nr 12 - Dokumentacja Techniczna - zjazd pdf 4941,0 2020.02.17 38
Załącznik nr 13 - Projekt tymczasowej organizacji ruchu pdf 3839,2 2020.02.17 43
Załącznik nr 14 - Decyzja GDDKiA pdf 767,3 2020.02.17 40
Załącznik nr 15 - rys. - projekt zagospodarowania terenu pdf 1186,8 2020.02.17 40
Załącznik nr 16 - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia pdf 249,9 2020.02.17 38
Załącznik nr 17 - Wzór umowy pdf 6539,2 2020.02.17 43
Załącznik nr 18 - Wykaz robót doc 35,0 2020.02.17 35
Załącznik nr 19 - Wykaz osób doc 34,5 2020.02.17 36
Załącznik nr 2 - oświaczenie o spełnianiu warunków docx 22,2 2020.02.17 38
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wyklucznia docx 24,5 2020.02.17 38
Załącznik nr 4 - Niewiążący wzór zobowiązania... docx 13,5 2020.02.17 36
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynal. lub braku przynal.do gr.kapit. docx 13,1 2020.02.17 36
Załącznik nr 6 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia docx 14,1 2020.02.17 36
Załącznik nr 7a - Przedmiar robót (droga) pdf 1693,2 2020.02.17 71
Załącznik nr 7b - Przedmiar robót (zjazd) pdf 1090,4 2020.02.17 55
Załącznik nr 8 - projekt budowlany (droga) pdf 41591,7 2020.02.17 40
Załącznik nr 9 - projekt wykonawczy (droga) pdf 14903,2 2020.02.17 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 411,0 2020.03.04 59

Pobierz wszystkie dokumenty