Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-89/20

"Usługa certyfikowanego szkolenia z egzaminem "Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001" dla WGiG - Kc-zp.272-89/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 68,2 2020.02.14 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 96,3 2020.02.14 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 66,5 2020.02.14 8
Oświadeczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 62,6 2020.02.14 10
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia docx 24,3 2020.02.14 12
Wykaz zrealizowanych usług docx 57,7 2020.02.14 11
Wzór formularza oferty docx 69,0 2020.02.14 9
Wzór umowy - usługi docx 79,4 2020.02.14 8

Pobierz wszystkie dokumenty