Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-89/20

"Usługa certyfikowanego szkolenia z egzaminem "Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001" dla WGiG - Kc-zp.272-89/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 68,2 2020.02.14 102

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 96,3 2020.02.14 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 61,2 2020.02.28 97
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 66,5 2020.02.14 113
Oświadeczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 62,6 2020.02.14 118
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia docx 24,3 2020.02.14 106
Wykaz zrealizowanych usług docx 57,7 2020.02.14 108
Wzór formularza oferty docx 69,0 2020.02.14 100
Wzór umowy - usługi docx 79,4 2020.02.14 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 58,4 2020.02.28 92

Pobierz wszystkie dokumenty