Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-77/20

"Usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z zakresu: Trening interpersonalny w ramach projektu POWR.03.05.00.00-Z307/17 KC-zp.272-77/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 28,3 2020.02.14 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,0 2020.02.14 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 280,5 2020.02.14 105
oświadczenie o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 258,9 2020.02.14 109
Wzór formularza oferty - usługi doc 285,5 2020.02.14 113
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych docx 182,5 2020.02.14 100
Wzór umowy - usługi doc 320,5 2020.02.14 106

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 268,5 2020.02.17 95
Powiadomienie o zmianach załaczników do SIWZ doc 268,3 2020.02.21 95

Pobierz wszystkie dokumenty