Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-82/20

"Usługa społeczna - przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje językowe kadry administracyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - konwersacje język angielski - KC-zp.272-82/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE SPOŁECZNE doc 73,1 2020.02.14 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 57,0 2020.02.14 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2020.02.14 10
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 71,6 2020.02.14 9
wykaz osób doc 69,5 2020.02.14 10
Wzór formularza oferty doc 60,8 2020.02.14 12
Wzór umowy - usługi doc 116,5 2020.02.14 10

Pobierz wszystkie dokumenty