Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-82/20

"Usługa społeczna - przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje językowe kadry administracyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - konwersacje język angielski - KC-zp.272-82/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE SPOŁECZNE doc 73,1 2020.02.14 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 57,0 2020.02.14 92
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2020.02.14 82
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 71,6 2020.02.14 87
wykaz osób doc 69,5 2020.02.14 87
Wzór formularza oferty doc 60,8 2020.02.14 90
Wzór umowy - usługi doc 116,5 2020.02.14 85

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 301,7 2020.02.21 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 56,4 2020.02.25 77
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 300,4 2020.02.21 104

Pobierz wszystkie dokumenty